April 23, 2016 Ohio State 9 Illinois 1 - zealotphotos