vs Eastern Illinois on Tuesday, April 10, 2012 - zealotphotos