vs Southern Illinois on Tuesday, April 30, 2013 - zealotphotos