Big Ten Tournament: Illinois vs Ohio State May 21, 2008 - zealotphotos